Δείτε σε μορφή pdf  το  εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τους Καταστροφείς - Σπαστήρες - Τσαλοκόπτες  κλαδιών, χόρτων .