Μετάδοσης κίνησης

Μετάδοσης κίνησης

Ανταλλακτικά και Εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης για τα Γεωργικά & Αγροτικά Μηχανήματα όπως:Καρδανικοί άξονες (Σταυρός μετάδοσης κίνησης), Εξαρτήματα αξόνων Καρδανικοί άξονες μετάδοσης κίνησης (Σταυροί), Γκρουπ-Πολλαπλασιαστές μετάδοσης κίνησης.