Δείτε σε μορφή pdf  το  εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τους Στελεχοκόπτες-Χορτοκοπτικά-Καταστροφείς χόρτων.