Δείτε σε μορφή pdf  το  εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τους Κορφολογητές αμπελιών