Δείτε σε μορφή pdf το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τις Υδραυλικές Σκάλες-Πλατφόρμες Συγκομιδής με Κλαδευτικό Συγκρότημα αερος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Α