Δείτε σε μορφή pdf το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τα Κλαδευτικά εργαλεία, μηχανήματα, αεροσυμπιεστές που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή, το κλάδεμα και συντήρηση σε αμπελώνες, ελαιώνες, οπωρώνες και περιβόλια. Οι Αεροσυμπιεστές, Κλαδευτικά συγκροτήματα της εταιρείας μας διατίθενται σε διαφορές εκδόσεις όπως:

Αναρτώμενη έκδοση για ζεύξη με τον ελκυστήρα.

Συρόμενη τροχοφόρα έκδοση που κατόπιν αιτήματος μπορούν να προσαρμοστούν κινητήρες Βενζίνης η Πετρελαίου. 

Αυτοπροωθούμενη αυτόνομη έκδοση.

Εγγυημένα  Κλαδευτικά Μηχανήματα Αέρος με πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις.