Εγχειρίδια

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση του μηχανήματος με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ασφαλείας των μηχανών 98/37/ΕΚ(ΦΕΚ 160/9/93).
Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE.
Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μηχανήματος, ανταλακτικού και πρέπει να είναι στην διάθεση οποιουδήποτε θελήσει να θέσει σε λειτουργία, να συντηρήσει, να επισκευάσει ή να ρυθμίσει τη λειτουργία της μηχανής και για εύκολη και γρήγορη αναζήτηση στοιχείων.
Διατηρείται πλησίον της μηχανής, σε μέρος που δεν έχει υγρασία, σκόνη ή υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας ζητήστε αντίγραφο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για προβλήματα που θα δημιουργηθούν από κακή ή λανθασμένη εγκατάσταση και σέρβις. Μόνο εκπαιδευμένοι χειριστές- συντηρητές πρέπει να χειρίζονται ή να συντηρούν τις  μηχανές αυτές.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © Το εγχειρίδιο αυτό είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας Φωτόπουλος Σαράντης & Υιοί. Κάθε χρήση και αναπαραγωγή που δεν εγκρίνονται από την εταιρία είναι απαγορευμένες. Όλες οι πληροφορίες , απεικονίσεις και προδιαγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο είναι βασισμένες στις πιο πρόσφατες πληροφορίες κατά την διάρκεια της δημοσίευσης και δεν γίνετε αποδεκτή καμία ευθύνη για τυχόν παραλήψεις είτε ασάφειες  παρά το ότι το εγχειρίδιο συντάχθηκε με την οφειλόμενη προσοχή , η οποία και καθιστά αυτό όσο το δυνατό πληρέστερο και ακριβέστερο.. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς  ειδοποίηση. Συντάχθηκε και εκδόθηκε για την εταιρία Γεωργικά-Αγροτικά Μηχανήματα Φωτόπουλος Σαράντης & Υιοι που έχει μελετήσει και κατασκευάσει το μηχάνημα.

Book

Book

admin 27/02/2018 0
 ...
Διαβάστε περισσότερα
Ρυμούλκες-Καρότσες-Πλατφόρμες μεταφοράς

Ρυμούλκες-Καρότσες-Πλατφόρμες μεταφοράς

admin 25/06/2015 0
Δείτε σε μορφή pdf το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τις Ρυμούλκες-Καρότσες-Πλατφόρμες μεταφοράς αγροτικών προιόντων.    ...
Διαβάστε περισσότερα
Κλαδευτικά εργαλεία, μηχανήματα- Αεροσυμπιεστές

Κλαδευτικά εργαλεία, μηχανήματα- Αεροσυμπιεστές

admin 07/06/2015 0
Δείτε σε μορφή pdf το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τα Κλαδευτικά εργαλεία, μηχανήματα, αεροσυμπιεστές που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή, τ...
Διαβάστε περισσότερα
Υδραυλικές Σκάλες-Πλατφόρμες Συγκομιδής με Κλαδευτικό Συγκρότημα αερος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Α

Υδραυλικές Σκάλες-Πλατφόρμες Συγκομιδής με Κλαδευτικό Συγκρότημα αερος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Α

admin 23/05/2015 0
Δείτε σε μορφή pdf το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τις Υδραυλικές Σκάλες-Πλατφόρμες Συγκομιδής με Κλαδευτικό Συγκρότημα αερος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Α ...
Διαβάστε περισσότερα
Ψεκαστικά-Τουρμπίνες-Ραντιστικά

Ψεκαστικά-Τουρμπίνες-Ραντιστικά

admin 23/05/2015 0
Δείτε σε μορφή pdf το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τα Ψεκαστικά-Τουρμπίνες-Ραντιστικά ...
Διαβάστε περισσότερα
Στελεχοκόπτες-Χορτοκοπτικά-Καταστροφείς χόρτων

Στελεχοκόπτες-Χορτοκοπτικά-Καταστροφείς χόρτων

admin 19/05/2015 0
Δείτε σε μορφή pdf  το  εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τους Στελεχοκόπτες-Χορτοκοπτικά-Καταστροφείς χόρτων....
Διαβάστε περισσότερα
Καλλιεργητές-Ρίπερ-Υπεδαφοκαλλιεργητές

Καλλιεργητές-Ρίπερ-Υπεδαφοκαλλιεργητές

admin 19/05/2015 0
Δείτε σε μορφή pdf  το  εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τους Καλλιεργητές-Ρίπερ-Υπεδαφοκαλλιεργητές ...
Διαβάστε περισσότερα
Κορφολογητές αμπελιών

Κορφολογητές αμπελιών

admin 19/05/2015 0
Δείτε σε μορφή pdf  το  εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τους Κορφολογητές αμπελιών ...
Διαβάστε περισσότερα
Καταστροφείς - Σπαστήρες - Τσαλοκόπτες  κλαδιών, χόρτων εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

Καταστροφείς - Σπαστήρες - Τσαλοκόπτες κλαδιών, χόρτων εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

admin 18/05/2015 0
Δείτε σε μορφή pdf  το  εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για τους Καταστροφείς - Σπαστήρες - Τσαλοκόπτες  κλαδιών, χόρτων ....
Διαβάστε περισσότερα